Lustracja upraw na południowym wschodzie. Spotkanie Wiszniów 2022